Mỹ Học (MS-162)

Mỹ Học (MS-162)

Mỹ Học (MS-162)

Tác giả: LÂM VINH
Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1997
Coppy right

PHẦN I
MỸ HỌC VÀ CÁI ĐẸP

Bài 1. Mỹ học - khoa học làm đẹp cuộc sống (Giới thiệu Khoa mỹ học).

Bài 2. Khúc dạo đầu(Cái đẹp - đối tượng của mỹ học).

Bài 3. Ba nguồn sáng vĩnh hằng (Cái đẹp trong hệ thống ba giá trị: chân, thiện, mỹ).

Bài 4. Về một cuộc hành hương không biết mỏi(Đi tìm đẹp, tìm một định nghĩa về cái đẹp).

Bài 5. Những nẻo đường tìm đẹp (Những quan niệm khác nhau khi tìm đẹp - Một định nghĩa về cái đẹp)

PHẦN II
MỸ HỌC VÀ NGHỆ THUẬT

Bài 6. Từ cái đẹp đến nghệ thuật (Ba chặng đường mỹ hóa và hai hệ thống nghệ thuật).

Bài 7. Đi vào bản chất của nghệ thuật đơn tính(Bản chất xã hội và thẩm mỹ của nghệ thuật đơn tính).

Bài 8. Thiên nhiên thứ hai và những tín hiệu ngôn ngữ của các nghệ thuật lưỡng tính (Biểu dương con người - Vì con người - Tìm kiểu cho dân tộc - Ngôn ngữ của đồ dùng - Đidai là gì).

PHẦN III
MỸ HỌC VÀ CON NGƯỜỈ

Bài 9. Con người đẹp - Lối sống đẹp

Bài 10. Vị trí - mục tiêu của giáo dục thẩm mỹ - Thị hiếu thẩm mỹ và sự rèn luyện một thị hiếu phát triển

Bài 11. Cuộc tranh chấp thầm lặng của ba vùng văn hóa thẩm mỹ

Bài 12. Giáo dục ý thức và tình cảm thẩm mỹ dân tộc trong thời kỳ đổi mới