Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học (MS-289)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

I. Những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học

II. Cách thức tiến hành nghiên cứu xã hội học thực nghiệm

III. Phân tích kết quả

Chia sẻ bài này qua: