Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học (MS-289)

Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học (MS-289)

Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học (MS-289)

Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Khoa Xã hội học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right Khoa Xã hội học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

I. Những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học

II. Cách thức tiến hành nghiên cứu xã hội học thực nghiệm

III. Phân tích kết quả