TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (MS 793)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (MS 793)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (MS 793)

Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right Đại học Mở bán công TP. HCM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP. 1

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG. 1

BÀI MỞ ĐẦU. 1

GIỚI THIỆU MÔN HỌC. 1

BÀI 1. 3

GIỚI THIỆU PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG. 3

BÀI 2. 15

TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG. 15

BÀI 3. 33

TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG. 33

BÀI 4. 39

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG. 39

BÀI 5. 49

PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT NHANH CÓ SỰ THAM GIA. 49

BÀI 6. 61

GIỚI THIỆU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG. 61

BÀI 7. 70

KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT VÀ LƯỢNG GIÁ DỰ ÁN. 70

BÀI 8. 78

THUẬN LỢI - KHÓ KHĂN TRONG PHẮT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY  78

BÀI TỔNG HỢP  84