8 Phút Thiền - Tĩnh Lặng Tâm Trí, Thay Đổi Cuộc Đời (MS-444)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. Thiền nhập môn

Phần 2. Chương trình 8 tuần thiền

Tuần thứ nhất: Chỉ một hơi thở

Tuần thứ hai: Âm thanh trống rỗng

Tuần thứ ba: Chú ý cảm giác cơ thể

Tuần thứ tư: Khoảnh khắc diệu kỳ

Tuần thứ năm: Khước từ nhã nhặn

Tuần thứ sáu: Soi chiếu nội tâm

Tuần thứ bảy: Thiền tâm từ

Tuần thứ tám: Thiền phối hợp

Phần 3. Nâng cao

Ngoài 8 phút

Mô hình thiền ứng dụng

Thiền tâm từ: Nâng cao

Nguồn tham khảo: Danh sách "tinh tuyển" của tôi

Lời kết

Chia sẻ bài này qua: