8 Phút Thiền - Tĩnh Lặng Tâm Trí, Thay Đổi Cuộc Đời (MS-444)

8 Phút Thiền - Tĩnh Lặng Tâm Trí, Thay Đổi Cuộc Đời (MS-444)

8 Phút Thiền - Tĩnh Lặng Tâm Trí, Thay Đổi Cuộc Đời (MS-444)

Tác giả: VICTOR DAVICH
Chủ đề: Y học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right

Phần 1. Thiền nhập môn

Phần 2. Chương trình 8 tuần thiền

Tuần thứ nhất: Chỉ một hơi thở

Tuần thứ hai: Âm thanh trống rỗng

Tuần thứ ba: Chú ý cảm giác cơ thể

Tuần thứ tư: Khoảnh khắc diệu kỳ

Tuần thứ năm: Khước từ nhã nhặn

Tuần thứ sáu: Soi chiếu nội tâm

Tuần thứ bảy: Thiền tâm từ

Tuần thứ tám: Thiền phối hợp

Phần 3. Nâng cao

Ngoài 8 phút

Mô hình thiền ứng dụng

Thiền tâm từ: Nâng cao

Nguồn tham khảo: Danh sách "tinh tuyển" của tôi

Lời kết