Kim Quỹ (MS 614)

Kim Quỹ (MS 614)

Kim Quỹ (MS 614)

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Y học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Y Học Cổ Truyền Việt Nam
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right

Thiên thứ 1. Bệnh, mạch, chứng, trước sau theo tạng, phủ, kinh, lạc.

Thiên thứ 2. Mạch, chứng và phép trị bệnh kính, thấp, yết.

Thiên thứ 3. Biện về mạch, chứng và phép trị bệnh bá hợp, hồ hoặc, âm dương độc

Thiên thứ 4. Mạch, chứng và phép trị bệnh ngược

Thiên thứ 5. Mạch, chứng và phép trị bệnh trúng phong, lịch tiết

Thiên thứ 6. Mạch, chứng và phép trị bệnh huyết tý hư lao

Thiên thứ 7. Mạch, chứng và phép trị bệnh phế nuy, phế ung, khái thấu, thượng khí

Thiên thứ 8. Mạch, chứng và phép trị khí bôn đồn

Thiên thứ 9. Mạch, chứng và phép trị bệnh hung tý, tâm thống, đoản khí

Thiên thứ 10. Mạch chứng và phép trị bụng đầy, hàn sán, túc thực

Thiên thứ 11. Mạch, chứng và phép trị ngũ tạng phong, hàn tích tụ

Thiên thứ 12. Mạch chứng và phép trị bệnh đàm ẩm và khái thấu

Thiên thứ 13. Mạch, chứng và phép trị bệnh tiêu khát, tiểu tiện không lợi, lâm

Thiên thứ 14. Mạch chứng và phép trị bệnh thủy khí

Thiên thứ 15. Mạch, chứng và phép trị bệnh hoàng đản

Thiên thứ 16. Mạch, chứng và phép trị bệnh kinh, qúy, thổ nục, hạ huyết, hung mãn, ứ huyết.

Thiên thứ 17. Mạch, chứng và phép trị bệnh ẩu thổ, uế, hạ lợi

Thiên thứ 18. Mạch, chứng và phép trị bệnh sang ung, trường ung, tẩm dâm

Thiên thứ 19. Mạch, chứng, phép trị các bệnh phu quyết, thủ chỉ túy thũng, chuyển cân, âm hồ sán, vưu trùng

Thiên thứ 20. Mạch, chứng và phép trị phụ nữ có thai

Thiên thứ 21. Mạch, chứng và phép trị bệnh đàn bà sản hậu

Thiên thứ 22. Mạch, chứng, và phép trị bệnh của đàn bà