Khóa Nghiệp Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại tại Hà Nội

Để mở rộng cơ hội việc làm cho người khiếm Thị Việt Nam và  nối tiếp sự  thành công từ các khóa học đào tạo chăm sóc khách hàng qua điện thoại cho người khiếm thị ở Trung Tâm Sao Mai Tp.HCM, với sự phối hợp của Trung tâm Đào Tạo và PHCN cho người mù, chúng tôi trân trọng giới thiệu khóa tập huấn "nghiệp vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại" cho đối tượng người khiếm thị khu vực phía Bắc.

Một buổi học viết CV tại Sao Mai

Cá nhân đăng ký tham gia khóa hc đm bo các tiêu chun sau:

  • Là cán b, hi viên tr đang tham gia công tác Hi ti đa phương
  • đ tui t 18 đến 35
  • Trình đ văn hóa: t Tiu hc tr lên
  • Sc khe tt, không mc các bnh truyn nhim
  • Sau khoá hc v tham gia, phc v lâu dài trong vic phát trin Hi.

 

Ngày tp trung:                      Ngày 16 tháng 7  nă2017.

Ngày kết thúc:       Ngày 04 tháng 8 nă2017.

Đa đim: Ti:    Trung tâm đào to PHCN cho Ngưi Mù, 217, ph Trung Kính, Yên Hòa, Cu Giy, Hà Ni.

Nếu  Quý Hi có s thay đi v s lượng, vui lòng báo cho Trung tâm đào to PHCN cho Người Mù theo đa ch ở trên hoặc theo số điện thoại: 04.38334797 hoc 0989848567 - Email: trungtamhnm@gmail.com

Thẻ

Chia sẻ bài này qua:

Image tin bài
Ảnh người mù đang dùng máy tính