THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TIN HỌC CĂN BẢN

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ TRỢ GIÚP CHO NGƯỜI MÙ SAO MAI

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TIN HỌC CĂN BẢN

A. Đối tượng

- Người khiếm thị

- Yêu cầu biết đọc và viết thành thạo

B. Mục tiêu khóa học

- Kiến thức cơ bản về máy tính

- Làm quen với bàn phím và luyện ngón

- Quản lý thư mục, tập tin

- Sử dụng cơ bản phần mềm đọc màn hình JAWS

- Soạn thảo, trình bày văn bản đơn giản với MS word

- Duyệt một trang web (đọc báo, nghe nhạc,)…

- Làm việc với thư điện tử (e-mail)

- Chát, giao lưu bạn bè thông qua Skype, facebook

- …

C. Nội dung chương trình

Khóa học gồm các học phần:

- Làm quen bàn phím và luyện ngón

- Windows cơ bản

- Jaws cơ bản

- Word cơ bản

- Internet

- Một số phần mềm hỗ trợ khác.

D. Thời gian và địa điểm

- Ngày khai giảng:

Lớp THCB 2015A: khai giảng ngày 04/04/2015, kết thúc ngày 11/08/2015.

- Thời gian học: 3 tháng, tuần 2 buổi chiều thứ 2, thứ 5, từ 14h – 16h.

Lớp THCB 2015B: khai giảng ngày 05/04/2015, kết thúc ngày 12/08/2015.

- Thời gian học: 3 tháng, tuần 2 buổi sáng thứ 3, thứ 6, từ 9h – 11h.

Địa điểm: phòng học, Trung Tâm Hướng Nghiệp & Công Nghệ trợ giúp cho người mù Sao Mai

74/17 Bùi Quang Là, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

E. Liên hệ đăng ký

Trung Tâm Hướng Nghiệp & Công Nghệ Trợ Giúp Cho Người Mù Sao Mai.

74/17 Bùi Quang Là, P.12, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

ĐT: 84- 8- 62573309

E-mail: saomai.vanphong@gmail.com; saomai.congnghe@gmail.com

Thông tin đăng kí gồm:

- Tên khóa học

- Họ và Tên

- Số điện thoại

- Trường đang theo học / nơi đang công tác

- Năm học

- Ngành học

- Địa chỉ liên hệ

Thẻ

Chia sẻ bài này qua:

Image tin bài
Ảnh người mù đang dùng máy tính