THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KĨ NĂNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ TRỢ GIÚP CHO NGƯỜI MÙ SAO MAI

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KĨ NĂNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Nhằm mục tiêu phổ biến kiến thức cơ bản về việc sử dụng các thiết bị cảm ứng cho người mù, trung tâm Hướng nghiệp & công nghệ trợ giúp cho người mù Sao Mai mở lớp đào tạo kĩ năng sử dụng các kĩ năng sử dụng điện thoại thông minh cho người khiếm thị. Thông tin chi tiết như sau:

A. Đối tượng

Người khiếm thị có nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh

B. Mục tiêu khóa học

- Làm quen với các thiết bị cảm ứng thông dụng (điện thoại, máy tính bảng…) sử dụng HĐH Android và IOS

- Những thiết lập cần thiết và phù hợp với nhu cầu sử dụng của cá nhân

- Sử dụng thuần thục các thao tác cơ bản như: lưu danh bạ, nghe, gọi, nhắn tin, gửi / nhận thư điện tử,… với sự hỗ trợ của phần mềm đọc màn hình (Talkback, Voice Over)

- Cài đặt các ứng dụng cần thiết từ kho ứng dụng hoặc từ tập tin cài đặt

- Giới thiệu một số ứng dụng tiếp cận với trình đọc màn hình trên các thiết bị di động

C. Yêu cầu

Nên mang theo những thiết bị cần thiết cho khóa học như điện thoại thông minh, máy tính bảng…

D. Thời gian va địa điểm

Địa điểm: Trung tâm Hướng nghiệp & Công nghệ trợ giúp cho người mù Sao Mai

74/17 Bùi quang Là, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Thời gian:

Khóa tập huấn SP2015A

Khai giảng ngày 08/05/2015 và kết thúc trong ngày

Khóa tập huấn SP2015B

Khai giảng ngày 18/07/2015 và kết thúc trong ngày

Khóa tập huấn SP2015C

Khai giảng ngày 18/10/2015 và kết thúc trong ngày

Khóa tập huấn SP2015D

Khai giảng ngày 11/12/2015 và kết thúc trong ngày

E. Liên hệ đăng ký

Trung Tâm Hướng Nghiệp & Công Nghệ Trợ Giúp Cho Người Mù Sao Mai.

74/17 Bùi Quang Là, P.12, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

ĐT: 84- 8- 62573309

E-mail: saomai.vanphong@gmail.com; saomai.congnghe@gmail.com

 Thông tin  đăng ký gồm:

-  Tên khóa học

- Họ và Tên

- Số điện thoại

- Trình độ học vấn.

- Địa chỉ liên hệ

Chia sẻ bài này qua:

Image tin bài
Ảnh người mù đang dùng máy tính