Gương Điển Hình

NGƯỜI PHỤ NỮ GIỎI VIỆC NƯỚC ĐẢM VIỆC NHÀ

Kiên cường, bản lĩnh như vùng đất Hương Sơn, Hà Tĩnh quê hương chị, người phụ nữ ấy đã khiến tôi thực sự khâm phục. Đạt một bằng thạc sĩ và hai tấm bằng đại học trong khi chị vừa đi làm vừa lo chăm sóc gia đình. Nghị lực ấy đối với những người phụ nữ không khuyết tật cũng vô cùng khó khăn, thế mà chị, một người khiếm thị đã làm được.

 

Ảnh Nhân Vật