2.1 Tổng quan về Registry

Chắc hẳn từ đó giờ các bạn đã nghe nói nhiều về Registry. Muốn tìm hiểu về Registry các bạn cần có thời gian rất dài. Ở mỗi kì của tạp chí này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn thêm phần Registry để các bạn có cái nhìn tốt hơn về nó.

Trong bài viết lần này mình sẽ giới thiệu tổng quan về Registry:

Nhiều người đã nói về Registry, hẳn bạn cũng đã nghe nhiều về nó. Vậy nó là gì? Câu trả lời thật đơn giản: Registry là nơi chứa thông tin về cấu hình hệ thống lẫn cấu hình các chương trình được cài đặt trong hệ thống đó. Cấu trúc của Registry được xây dựng theo mô hình phân cấp quen thuộc, nên nếu bạn dùng trình soạn thảo Registry để xem và soạn thảo Registry, nội dung của nó được hiển thị giống hệt như những gì được trình bày trong Explorer vậy.

Để hiểu được cấu trúc phân cấp này, bạn hãy liên tưởng đến hình ảnh sau: Các tòa nhà được xây từ những bức tường, còn những bức tường lại được xây từ những viên gạch. Registry cũng giống như vậy, nó bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Việc gắn kết các viên gạch và các bức tường theo những kiến trúc khác nhau sẽ tạo ra những tòa nhà khác nhau. Tương tự vậy, mặc dù các thành phần cơ sở của Registry là như nhau. Nhưng khi được xây dựng theo những cách khác nhau trong những hệ thống khác nhau. Chúng sẽ tạo nên Registry đặc thù riêng cho từng hệ thống một.

 Các tập tin của Registry trong Windows NT: Các thiết lập về cấu hình máy tính, cũng như các thiết lập của người dùng mặc định trong Registry, được chứa trong các tập tin sau:

 - Default

- Sam

- Security

- Software

- System

- NTUser.dat

(Sưu tầm)

 

 

Chia sẻ bài này qua: