2.3 Hướng dẫn sử dụng winrar để nén và giải nén tập tin, thư mục

1. Giới thiệu chung:

Winrar là một phần mềm dùng để nén và giải nén khá quen thuộc với nhiều người. Winrar được nhiều người dùng lựa chọn vì nó vừa hỗ trợ nhiều định dạng file nén (.rar, .zip, .cab, .tat, .7zip…), vừa có dung lượng nhỏ gọn (chỉ hơn 1 Mb).

2. Cách tạo ra file nén

2.1. Tạo file .rar đơn giản nhất:

- Vào trình quản lý tập tin và thư mục Windows Explorer hay Micomputer để chọn tập tin/thư mục cần nén.

- Nhấn applications để mở trình đơn ngữ cảnh

- Nhấn T để chọn add to x.rar, với x là tên tập tin/thư mục được chọn để nén. Nhấn enter để nén.

2.2. Tạo file .zip

- Chọn thành phần cần nén

- Nhấn applications

- Nhấn A để tìm add to archive và nhấn enter

- Tab đến compression format, đưa mũi tên xuống chọn zip

- Có thể tab đến compression method để chọn phương pháp nén. Ở đây, có các phương pháp như: normal (bình thường), good (tốc độ nén chậm hơn normal một chút nhưng dung lượng tập tin/thư mục được giảm nhiều hơn), best (tốc độ nén chậm hơn good nhưng dung lượng tập tin/thư mục giảm nhiều hơn), v.v…

- Bấm nút OK để bắt đầu nén.

2.3. nén và chia nhỏ files:

- Bạn thực hiện các bước tương tự như ở hai cách trên để mở mục add to archive

- Nhấn tab đến split to valumes, bytes, gõ số vào để chỉ ra dung lượng của mỗi tập tin sẽ được tạo. Ví dụ: tôi muốn chia thư mục “bai hoc” thành các file có dung lượng khoảng 10 Mb thì tôi sẽ nhập vào số 10,240,000.
Chú ý:

- Đơn vị đo ở đây là bytes nên bạn phải đổi từ Mb sang byte thì mới được.

- Files sau khi được chia nhỏ sẽ có phần mở rộng là .part.rar

2.4. Đặt password cho file nén:

- Sau khi kích hoạt mục add to archive và thiết lập các thông tin cần thiết để nén file như hướng dẫn ở trên,  nhấn CTRL+Tab đến advanced page,

- Nhấn tab đến set password, nhấn enter để kích hoạt mục này

- Gõ password và nhấn tab đến reenter password để nhập lại password một lần nữa.

- Bấm OK 2 lần là xong.

2.5. tạo file nén tự bung:

- Sau khi kích hoạt mục add to archive, nhấn tab đến create sfx archive và check mục này

- Nếu muốn thiết lập thêm thông tin, nhấn CTRL+Tab đến advanced page, nhấn tab đến sfx options và nhấn space bar để kích hoạt. Sau Đó:

+ Có thể gõ đường dẫn để chứa files được tự bung sau khi ta chạy files nén tự bung này ở ô path to extract.

+ Có thể chuyển đến license page và gõ tiêu đề mà ta muốn cho nó xuất hiện trên màn hình sau khi chạy file nén tự bung ở ô title of license.

+ Có thể gõ nội dung chào mừng hay giới thiệu… ở ô license text.

+ Bấm OK 2 lần.

Chú ý: files nén tự bung được tạo ra có phần mở rộng là .exe.

3. Cách giải nén (extract) files

- Chọn files cần giải nén

- Nhấn applications

- Tiếp theo, bạn hãy chọn và kích hoạt vào một trong các thành phần sau đây trong trình đơn ngữ cảnh:

+ Extract files: sau khi enter vào mục này, một hộp thoại sẽ xuất hiện yêu cầu bạn chọn đường dẫn cho files sau khi được giải nén và thực hiện theo các hướng dẫn trong hộp thoại này.

+ Extract here: files sẽ được giải nén ngay trong thư mục chứa file mà bạn chuẩn bị giải nén

+ Extract to x\: x là tên của file mà bạn đang chọn để giải nén. Nghĩa là, nếu bạn chọn và enter vào đây thì những files sau khi được giải nén sẽ được lưu trong một thư mục có tên giống như tên của file .rar hoặc .zip

Chia sẻ bài này qua: