2.2 Sử dụng chương trình Windows live messenger

1. Add thêm bạn vào danh sách:

Để add thêm bạn vào danh sách bạn cần đứng ngay cửa sổ chính của Windows live messenger rồi mở hộp thoại Add a contact bằng cách:

- Nhấn tab đến nút Add a contact or group rồi nhấn khoảng trắng rồi dùng mũi tên chọn mục Add a contact rồi nhấn enter.

- Hoặc nhấn Alt + C lên menu Contact rồi chọn Add a contact rồi nhấn enter (hoặc Alt + c rồi nhấn a)

Ở cửa sổ Add a contact:

- Bạn nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn Add vào danh sách vào mục Instant messaging address. Ở đây bạn có thể nhập địa chỉ email tạo ở chương trình hoặc địa chỉ yahoo hoặc gmail của họ vì chương trình hỗ trợ cho bạn trao đổi thông tin với các địa chỉ các chương trình Chát khác.

Lưu ý: Khi gõ địa chỉ vào ô này các bạn phải gõ đầy đủ địa chỉ email vào. Nếu là địa chỉ tạo trên chương trình thì phải gõ đầy đủ phần @hotmail.com hoặc @live.com, nếu là địa chỉ yahoo thì phải gõ phần @yahoo.com hoặc @yahoo.com.vn, nếu là gmail thì gõ phải gõ có phần @gmail.com

- Ở mục Select the country or regions bạn chọn nơi người bạn mình đang sống bằng cách dùng mũi tên xuống hoặc nhấn chữ cái đầu để chọn. Lúc bạn nhấn mũi tên xuống hoặc chữ cái đầu Jaws sẽ không đọc nên bạn sẽ nhấn Insert + mũi tên lên để nghe lại dòng mà mình đang chọn.

- Chọn xong nhấn tab đến mục kế là mục Mobile phone number bạn nhập số điện thoại của người bạn mình vào (nếu biết). Khi gõ nhớ bỏ đi số 0 ở đầu số điện thoại của mình.

- Sau đó nhấn tab đến mục Add button và kích hoạt vào.

Ở cửa sổ tiếp theo: Bạn nhấn tab đến mục Personal message edit bạn nhập lời chào đến người bạn mà mình add vào danh sách rồi nhấn nút Send invitation.

Cuối cùng nhấn Close để hoàn tất

Lúc này bạn chỉ cần chờ người bạn của mình đồng ý là xong.

* Nếu một ai đó add bạn: bạn sẽ nhận được một hộp thoại thông báo ở hộp thoại bạn nhấn tab sẽ thấy tên của người muốn kết bạn rồi bạn nhấn ok để đồng ý. Rồi nhấn Close button để thoát khỏi hộp thoại.

 

2. Thay đổi thông tin của những người bạn trong danh sách:

- Muốn thay đổi thông tin một người bạn trong danh sách bạn đứng ngay người bạn đó rồi nhấn Applications dùng mũi tên chọn mục Edit contact rồi nhấn enter. Trong cửa sổ xuất hiện bạn nhấn tab đến mục Nickname edit nhập tên của người bạn đó theo ý của mình. Nếu muốn add thêm số điện thoại của người đó vào thì nhấn tab đến mục Mobile phone number edit rồi nhập vào. Nếu muốn thay đổi các thông tin khác nữa thì bạn hãy nhấn tab đến mục General tab rồi dùng mũi tên xuống chọn một tab nào đó rồi nhấn khoảng trắng hoặc enter để di chuyển vào nội dung của tab đó rồi bạn cứ thay đổi tùy ý. Sau khi hoàn tất bạn nhấn ok.

 

3. Chọn hình ảnh hiển thị cho nick của mình:

- Hình ảnh này được hiện lên trên cửa sổ chát khi bạn đang chát với một ai đó.

- Để chọn hình ảnh đó bạn đứng ngay cửa sổ chính của chương trình rồi nhấn tab đến mục Your display picture button rồi nhấn khoảng trắng hoặc enter. Ở cửa sổ xuất hiện bạn dùng các phím mũi tên chọn một hình nào đó. Nếu bạn không thích những hình ảnh có sẵn đó thì nhấn tab đến Brown button và kích hoạt vào rồi tìm và mở một hình ảnh trong máy mà mình thích. Cuối cùng nhấn Ok button để hoàn tất.

 

4. Chọn Status theo ý mình:

- Status trạng thái khi bạn đăng nhập vào chương trình. Có thể bạn chọn Online, offline, busy,… hoặc một trạng thái bất kì. Và trạng thái này sẽ thông báo cho những người bạn có trong danh sách của bạn biết là bạn đang ở trạng thái nào.

- Để chọn Status bạn đứng ngay cửa sổ chính của chương trình rồi nhấn tab đến mục Jaws đọc là “Status tên của bạn và trạng thái mà bạn đang chọn” ví dụ như ở đây khi tôi nhấn tab đến mục đó thì Jaws đọc là Status Kim Thoa (Available) rồi bạn nhấn khoảng trắng để kích hoạt vào và dùng mũi tên chọn một trạng thái nào đó mình muốn rồi nhấn enter.

- Bạn cũng có thể ghi một lời chào hay một lời nhắn gì đó sau tên hiển thị của mình. Các bạn trong danh sách của bạn có thể đọc được lời nhắn đó khi di chuyển đến tên của bạn trong danh sách bạn bè của họ. Để ghi lời nhắn đó bạn đứng ngay cửa sổ chính của chương trình rồi nhấn tab đến mục Personal messages button, bạn kích hoạt vào bằng khoảng trắng hoặc enter rồi gõ lời nhắn vào sau đó nhấn enter.

 

5. Chát bằng tin nhắn với người bạn trong danh sách

- Khi bạn có một danh sách và chương trình sẽ phân loại những người bạn nào đang online và người nào đang offline để bạn tiện làm việc. Nhưng có đôi khi người bạn đó chọn chế độ ẩn không muốn online. Những người đang online được liệt kê sau chữ Available, những người offline được sắp xếp sau chữ Offline.

- Khi có một người nào đó online hay offline Jaws cũng sẽ thông báo cho bạn biết.

- Để chát với một người bạn trong danh sách bạn dùng mũi tên lên xuống chọn tên một người nào đó rồi nhấn enter.

- Cửa sổ chát hiện ra bạn chỉ việc gõ vào nội dung thông tin vào ô Input edit enter your message here (bạn nhấn Insert + tab sẽ nghe Jaws thông báo mục này) rồi nhấn enter để ra lệnh gởi. Khi bạn ra lệnh gởi Jaws sẽ thông báo lời bạn gởi đi.

- Khi bạn của bạn gởi tin nhắn tới Jaws cũng sẽ thông báo và đọc nội dung lời nhắn đó. Nếu nghe không rõ bạn có thể nhấn Insert + dấu trừ để đưa con trỏ Jaws tới con trỏ pc rồi dùng mũi tên lên để đọc lại.

- Hoặc trong trường hợp các bạn không đứng ngay cửa sổ chát sau khi nghe có tin nhắn bạn trở về cửa sổ chát thì Jaws sẽ đọc những lời chát cuối cùng mà người bạn đó vừa gởi qua.

* Trong quá trình chát có bạn có thể gởi những biểu tượng cảm xúc đến người bạn đó bằng cách: ngay cửa sổ chát bạn nhấn tab đến mục Emoticon button rồi nhấn enter vào, dùng mũi tên chọn một biểu tượng nào đó rồi enter (jaws sẽ đọc ý nghĩa của biểu tượng và phím tắt của biểu tượng khi bạn di chuyển qua như: Smile colon right paren (khuôn mặt cười và phím tắt là :) ….) Hoặc bạn cũng có thể gởi những biểu tượng động ở mục a Wink button, thay đổi Font chữ ở mục Font button, thay đổi hình nền với mục Background button,…

 

6. Chát voice:

- Để chát voice bạn đứng ngay cửa sổ chính của chương trình nhấn Alt + A nên menu Action rồi dùng mũi tên di chuyển đến mục Call a contact’s computer rồi enter (hoặc nhấn Alt + A rồi nhấn l). Sau đó danh sách của những người bạn online xuất hiện bạn chọn người trong danh sách rồi nhấn enter để thực hiện cuộc gọi. Hoặc bạn có thể đứng ngay cửa sổ chát với người bạn đó rồi nhấn Alt + C để thực hiện cuộc gọi.

- Để tắt cuộc gọi bạn nhấn Alt + C (hoặc Alt + Q)

* Thiết lập âm thanh phục vụ cho việc được hiện cuộc gọi và âm báo có người gọi tới.

- Bạn nhấn Alt + T vào menu Tool, chọn Options rồi nhấn enter (hoặc nhấn Alt + T rồi nhấn O).

- Hộp thoại options hiện ra bạn nhấn tab đến Listview rồi dùng mũi tên xuống chọn mục Sounds rồi nhấn tab đến Incoming voice or video call (thay đổi khi có một sự kiện đến như: có người chát cho bạn, gọi điện cho bạn…) rồi nhấn khoảng trắng để kích hoạt vào rồi dùng mũi tên xuống chọn âm thanh rồi tab qua nút Play button và nhấn khoảng trắng nghe thử, nếu chưa ưng ý thì nhấn Shift + tab trở về mục Select sounds và dùng mũi tên chọn một âm thanh khác và cũng nghe thử bằng cách ở trên. Nếu đã chọn được âm thanh mình muốn rồi thì nhấn tab đến Apply và kích hoạt vào để lưu lại sự lựa chọn.

- Tiếp đó bạn chọn tiếp âm thanh khi bạn thực hiện một lệnh gì đó như là chát đi hoặc thực hiện một cuộc gọi. Cũng ở cửa sổ trên bạn nhấn tab đến mục Outgoing voice or video call rồi cũng thực hiện thao tác tương tự ở trên để chọn âm thanh rồi nhấn Apply để lưu lại thay đổi.

Cuối cùng nhấn ok để hoàn tất.

* Trường hợp bạn không muốn chọn một âm thanh có sẵn trong danh sách mà muốn chọn một âm thanh riêng của mình bạn nhấn tab đến mục Add a new sounds button, kích hoạt vào rồi tìm đến một âm thanh theo ý của mình rồi mở ra sau đó chọn âm thanh đó.

 

7. Gởi nhận file:

- Bạn chỉ có thể gởi file cho những người bạn có địa chỉ tạo từ chương trình.

* Gởi file

Để gởi file bạn đứng ngay cửa sổ chát rồi nhấn Alt + A lên menu Actions rồi mở Send other submenu chọn mục Send a single file (hoặc nhấn Alt + A rồi nhấn o tiếp đó nhấn F)

Cửa sổ chọn người bạn để gởi file xuất hiện, bạn chọn một người nào đó rồi enter. Sau đó tìm mở file cần gởi.

Hoặc để gởi file cho một người bạn đang chát với mình. Bạn đứng ngay cửa sổ chát rồi nhấn tab đến Share file button rồi nhấn khoảng trắng vào dùng mũi tên chọn mục Send a file or photo rồi nhấn enter. Ở cửa sổ open xuất hiện tìm và mở file cần gởi.

Hoặc bạn có thể gởi file cho một người bằng cách nữa là tìm và copy (Ctrl + C) một file nào đó cần gởi rồi về cửa sổ chát của bạn với người đó ra lệnh dán (Ctrl + V) là xong.

Để hủy lệnh gởi file đó bạn nhấn Alt + Q

* Nhận file người bạn gởi qua:

Khi một ai đó gởi file cho bạn thì Jaws sẽ thông báo cho bạn biết là ai gởi và gởi gì. Lúc này bạn sẽ trở về cửa sổ chát của mình rồi: nhấn Alt + S để thực hiện chọn đường dẫn lưu file nhận. Khi bạn nhấn Alt + S thì hộp thoại Save as hiện ra bạn thực hiện chọn đường dẫn và lưu file như bình thường; nhấn Alt + C để nhận file về và lúc này chương trình sẽ hiện một bảng thông báo bạn nhấn ok để tiếp tục (trong trường hợp file an toàn không bị virus), và file này lưu về sẽ theo đường dẫn mặc định là C:\Documents and Settings\User\My Documents\My Received Files; hoặc nhấn Alt + D để từ chối.

Sau khi nhận xong Jaws sẽ thông báo là bạn đã hoàn tất việc nhận file và đường dẫn của file được nhận ở đâu.

Lúc này muốn mở file vừa nhận bạn nhấn Alt + P

Trong lúc đang nhận file nếu muốn hủy không nhận nữa thì bạn nhấn Alt + Q để hủy.

Chia sẻ bài này qua: