5. Câu hỏi

Câu hỏi: Tại sao khi download bằng chương trình có sẵn của Firefox, tôi không thể chọn đường dẫn? Có cách nào khắc phục điều đó không?

Trả lời

Firefox mặc định lưu tài liệu bạn download trên desktop (windows Xp) hoặc Document\download (windows Vista) nên khi download nó chỉ hỏi ta muốn mở file trực tiếp hay tải về máy. Tuy nhiên ta vẫn có thể thiết lập cho nó là mỗi khi download phải hỏi chúng ta muốn download về máy và lưu ở đâu. Cách làm như sau:

• Chạy Firefox lên, vào menu Tools (Alt+t) -> Options (O)

• Ở phần list view, bạn chọn Main

• Tab đến khi nghe Jaws đọc một  tùy chọn dạng Radio button là: Save file to download radio button check thì mũi tên lên xuống chọn: Always ask me where to save file radio button

Xong thì bấm phím tab đến nút OK rồi khoảng trắng để lưu lại thiết lập và thoát khỏi hộp thoại

Câu hỏi:

Tôi đang Cài đặt các bản vá lỗi cho windows thì bị mất điện. Vậy tôi có thể cài lại sau khi có đện mà không cần update một lần nữa hay không và làm như thế nào?

 

Trả lời:

Khi tải các bản vá lỗi (update windows), chúng được lưu vào máy tại đường dẫn:

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download

Bởi vậy khi có sự cố, bạn hãy vào đường dẫn trên, tìm các thư mục được đặt tên bằng một chuỗi chữ và số lẫn lộn rồi tìm tiếp update\update.exe. Ví dụ:

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\1e737459aaabc35cf71b0434922b4d59\update\update.exe

Chạy file update.exe này rồi cài như một chương trình bình thường. Vậy là bạn đã update được windows rồi đó

 

Chia sẻ bài này qua: