Tin tức tạp chí 16

1) Ed Bott cung cấp cho chúng ta một danh sách dài các cú pháp để đến nhiều nơi trên máy tính của bạn trong Windows 7. Phần lớn cũng được dùng trong Vista.

Các bạn có thể đọc thêm tại trang:

2) Zotope sản xuất phần mềm công nghệ âm nhạc. Họ nói rằng họ đang cam kết thực hiện phần mềm của họ mà người mù có thể truy cập được vào năm 2010. Những người quan tâm được mời đến liên hệ với họ để kiểm tra phần mềm khi họ thêm những tính năng tiếp cận đó.

3) Phiên bản 2,80 của Winamp script dùng cho Window-Eyes đã được phát hành và các bạn có thể download về tại:4) Reaper, một chương trình sản xuất âm nhạc, bây giờ có thể truy cập với NVDA.

5) Phiên bản 11.50 của tất cả các Dolphin Systems đọc màng hình và phóng to màng hình hỗ trợ cho Windows 7 với 32 – 64 bit và nhiều sự nâng cao hỗ trợ Microsoft office.

Chia sẻ bài này qua: