Bảy Thói Quen Tạo Gia Đình Hạnh Phúc (MS-467)

Bảy Thói Quen Tạo Gia Đình Hạnh Phúc (MS-467)

Bảy Thói Quen Tạo Gia Đình Hạnh Phúc (MS-467)

Tác giả: Sưu tầm
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản SAO MAI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right

THƯ NGỎ của Stephen R. Covey

LỜI MỞ ĐẦU của Sandra M. Covey

PHẢI LÀM GÌ KHI GIA ĐÌNH BẠN ĐI CHỆCH HƯỚNG ĐẾN 90% THỜI GIAN?

BA MỤC TIÊU

1. Xác định rõ đích đến

2. Vạch ra một lộ trình cụ thể

3. Sở hữu một chiếc la bàn

THÓI QUEN THỨ NHẤT: SỐNG CHỦ ĐỘNG !