Bí Mật Của Một Trí Nhớ Siêu Phàm (MS-595)

Bí Mật Của Một Trí Nhớ Siêu Phàm (MS-595)

Bí Mật Của Một Trí Nhớ Siêu Phàm (MS-595)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TRI THỨC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right

Chương 1. Sự tự lừa dối

Chương 2. Một hướng tiếp cận mới

Chương 3. Bài đố vui

Chương 4. “Xin chào, Ron… à… Don, ý tôi là John…”

Chương 5. Điều này gợi cho tôi nhớ đến...

Chương 6. “Người phụ nữ đi giày bằng vàng…”

Chương 7. “Cat and gory = Category”

Chương 8. Phương pháp Roman Room

Chương 9. Giấy tờ, nhiệm vụ và những sự sắp xếp khác

Chương 10. Chìa khóa đâu nhỉ…?

Chương 11. Cách nhớ các con số

Chương 12. Cuốn danh bạ điện thoại hoàn hảo của bạn

Chương 13. Từ miền đất Luoisiana đến đế chế Napoleon

Chương 14. Trí nhớ siêu phàm trong học hành và thi cử

Chương 15. Trí nhớ siêu phàm trong thuyết trình

Chương 16. Trí nhớ siêu phàm trong ngôn ngữ và từ vựng

Chương 17. “Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Nhìn bạn quen lắm…”

Chương 18. Một cái tên chứa đựng điều gì?

Chương 19. Áp dụng các phương pháp đỉnh nhất để nhớ tên và nhớ mặt

Chương 20. Ghi nhớ tên từng người trong nhóm ngay những phút đầu gặp gỡ

Chương 21. “Năm năm sau”

Chương 22. Chơi bài

Chương 23. Trò ghi nhớ một dãy số dài