Cờ Vua - Chiến Thuật Khai Cuộc Những Điều Phải Nhớ (MS-628)

Cờ Vua - Chiến Thuật Khai Cuộc Những Điều Phải Nhớ (MS-628)

Cờ Vua - Chiến Thuật Khai Cuộc Những Điều Phải Nhớ (MS-628)

Tác giả: MAI LUÂN
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Chương 1. Những nguyên tắc của chiến thuật khai cuộc

Chương 2. Chiến thuật đánh đòn phối hợp

1. Chiến thuật đánh lạc hướng

2. Chiến thuật nhử mồi

3. Chiến thuật diệt quân phòng thủ

4. Chiến thuật vây hãm

5. Chiến thuật giải tỏa ô (hoặc đường)

6. Chiến thuật ngáng cản chia cắt

7. Chiến thuật giằng quân

8. Chiến thuật đưa Tốt lên ô phong cấp

9. Chiến thuật kết hợp nhiều phương án

Chương 3. Chiến thuật đánh đòn quyết định

Chương 4. Chiến thuật vận dụng đòn phối hợp đã dự định sẵn

Chương 5. Sự phân tích và nhận định chiến thuật

Chương 6. Biện pháp chiến thuật và đòn phối hợp mẫu

1. Chiến thuật săn đuổi Vua

2. Chiến thuật thí quân vào h7

3. Chiến thuật tấn công vào g7 (g2)

4. Chiến thuật chiếu hết bằng Tượng và Mã

5. Chiến thuật chiếu hết bằng 2 Tượng

6. Chiến thuật chiếu hết ở hàng cuối bàn cờ

7. Chiến thuật đưa Hậu đối phương vào chỗ chết

8. Chiến thuật đưa Hậu vào thế việt vị

Chương 7. Coi chừng bị sập bẫy đối phương