Công Tác Đoàn Đội Trong Trường Học (MS-476)

Công Tác Đoàn Đội Trong Trường Học (MS-476)

Công Tác Đoàn Đội Trong Trường Học (MS-476)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tp.HCM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right

Bài 1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bài 2. Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bài 3. Công ước quyền trẻ em và luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Bài 4. Lược sử Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bài 5. Công tác Sao Nhi đồng

Bài 6. Nghi thức, nghi lễ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bài 7. Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi

Bài 8. Phương pháp xây dựng kế hoạch.