Đạt Kết Quả Tối Đa Từ Những Gì Bạn Có (MS 829)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Dành tặng người vợ yêu dấu của tôi - Christy - và bảy đứa con tuyệt vời - Bryan, Michelle, Troy, Jordan, Zayne, Ridge và Sage - vì đã cho tôi cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống.

Chia sẻ bài này qua: