Giáo Trình Công Nghệ Phục Vụ Trong Khách Sạn - Nhà Hàng

Giáo Trình Công Nghệ Phục Vụ Trong Khách Sạn - Nhà Hàng

Giáo Trình Công Nghệ Phục Vụ Trong Khách Sạn - Nhà Hàng

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Lời nói đầu

Chương I: CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CỦA LỄ TÂN KHÁCH SẠN

1. Giới thiệu chung về bộ phận lễ tân trong khách sạn

1.1. Vai trò, nhiệm vụ của bộ phận lễ tân trong khách sạn

1.2. Cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân trong khách sạn và nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể đối với nhân viên

1.3. Bố trí quầy lễ tân trong khách sạn

2. Quy trình và tổ chức phục vụ của bộ phận lễ tân khách sạn

2.1. Quy trình phục vụ của bộ phận lễ tân

2.2. Tổ chức nhận đặt buồng

2.3. Tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập khách sạn

2.4. Tổ chức phục vụ khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn

2.5. Tổ chức làm thủ tục thanh toán và tiễn khách

Câu hỏi ôn tập chương I

Chương II: CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ BUỒNG TRONG KHÁCH SẠN

1. Giới thiệu chung về bộ phận phục vụ buồng trong khách sạn

1.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận phục vụ buồng

1.2. Bài trí buồng trong khách sạn

1.3. Tổ chức lao động của bộ phận phục vụ buồng

2. Quy trình và kỹ thuật phục vụ buồng

2.1. Quy trình phục vụ

2.2. Kỹ thuật phục vụ

2.3. Tiêu chuẩn vệ sinh

Câu hỏi ôn tập chương II

Chương III: CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ BÀN TRONG KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG

I. Giới thiệu về bộ phận phục vụ bàn trong khách sạn - nhà hàng

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ chung của bộ phận phục vụ bàn

2. Tiêu chuẩn thiết kế phòng ăn quốc tế

3. Tổ chức lao động tại khu vực bàn trong khách sạn, nhà hàng

II. Công nghệ phục vụ bàn

1. Quy trình phục vụ

2. Kỹ thuật phục vụ

3. Kỹ thuật bày bàn

4. Một số thao tác phục vụ cơ bản trong ăn uống

5. Hình thức tổ chức và quy trình phục vụ một số loại tiệc trong kinh doanh ăn uống

Câu hỏi ôn tập chương III

Chương IV: CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ QUẦY BAR TRONG KHÁCH SẠN-NHÀ HÀNG

I. Giới thiệu về khu vực bar trong khách sạn - nhà hàng

1. Khái niệm

2. Tổ chức thiết kế quầy bar

II. Quy trình phục vụ bar

1. Chuẩn bị phục vụ

2. Phục vụ khách

III. Giới thiệu một số loại đồ uống thông dụng

1. Đồ uống không chứa cồn

2. Đồ uống chứa cồn

Câu hỏi ôn tập chương IV

Chương V: CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ BẾP TRONG KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG

1. Giới thiệu chung về bộ phận bếp

1.1. Vị trí, vai trò của dịch vụ bếp trong khách sạn - nhà hàng

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận bếp

2. Cấu trúc và trang bị bộ phận bếp

3. Cơ cấu tổ chức và lao động

4. Quy trình phục vụ bếp

4.1. Tổ chức xây dựng thực đơn

4.2. Tổ chức tính tiêu chuẩn, chuẩn bị nguyên tắc và hạch toán chi phí

4.3. Quy trình và kỹ thuật chế biến món ăn

4.4. Vệ sinh nhà bếp

Câu hỏi thảo luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO