Sức mạnh của sự khác biệt (MS-1135)

Chủ đề
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Khác biệt trong công việc

Chương 2: khác biệt đời thường

Chương 3: khác biệt trên sân khấu

Chương 4: Steve Jobs tự bạch

Chương 5: Kỳ phùng địch thủ

Chương 6: Khoảng trống

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4   |   Phần 5   |   Phần 6   |   Phần 7   |   Phần 8   |   Phần 9   |   Phần 10

Chia sẻ bài này qua: