Sức mạnh của sự khác biệt (MS-1135)

Sức mạnh của sự khác biệt (MS-1135)

Sức mạnh của sự khác biệt (MS-1135)

Tác giả: Huỳnh Ngọc Phiên
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản First News và nhà xuất bản Tổng Hợp
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right

Chương 1: Khác biệt trong công việc

Chương 2: khác biệt đời thường

Chương 3: khác biệt trên sân khấu

Chương 4: Steve Jobs tự bạch

Chương 5: Kỳ phùng địch thủ

Chương 6: Khoảng trống

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4   |   Phần 5   |   Phần 6   |   Phần 7   |   Phần 8   |   Phần 9   |   Phần 10