DU LỊCH VĂN HÓA Ở VIỆT NAM

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2001
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

MỤC LỤC
Không tựa
Có thể ngày mai là đã trễ
Chương 1: Điều kiện cần có của người hướng dẫn du lịch
A. Trình độ tri thức tổng quát
B. Trình độ ngoại ngữ
C. Kỹ năng, thái độ phục vụ
D. Tuổi tác, ngoại hình
E. Từ nghề hướng dẫn chuyển sang nghề khác
Chương 2: Định nghĩa sản phẩm du lịch tổng quát
Nghệ thuật ăn uống
Các hình thức phục vụ, những loại nhà hàng khách sạn
Vài quyển hướng dẫn về các nhà hàng
Tài nguyên nhân văn và tài nguyên thiên nhiên sáng tạo thành sản phẩm du lịch
Chương 3: Những tiềm năng sáng tạo sản phẩm du lịch của Việt Nam
Dịch nguyên văn những ý kiến
Tổng kết 300 lời đề nghị
Sáu điều cần biết
Sáng tạo những tuyến thăm quan, dựa vào tài nguyên nhân văn và thiên nhiên
Chương 4: Du lịch Việt Nam từ năm 2000
Du khách việt kiều
Du khách doanh nhân thế giới
Du khách quốc tế trong nhiều giới
Sự đánh giá của khách hàng Pháp đối với sản phẩm du lịch Việt Nam
Phỏng vấn một chuyên gia du lịch Pháp
Kết luận
Chương 5: Thư mục tham khảo
LỜI CẢM ƠN

Chia sẻ bài này qua: