CÁC SỨ THẦN VIỆT NAM

CÁC SỨ THẦN VIỆT NAM

CÁC SỨ THẦN VIỆT NAM

Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

Lời giới thiệu
Mục Lục
Lời nói đầu
Trương Trọng
Vua Lê Đại Hành tiếp sứ
Đỗ Thuận
Lê Thuận Tông
Kiều Văn Ứng
Đào Tông Nguyên
Lê Văn Thịnh
Vua Trần Thái Tông tiếp sứ Nguyên
Trần Thánh Tông tiếp Sài Thung
Trần nhân Tông
Trần Anh Tông
Trần Minh Tông
Trần Nhật Duật
Đỗ Khắc Chung
Nguyễn Hiền
Nguyễn Trung Ngạn
Phạm Sư Mạnh
Nguyễn đại Pháp
Đặng Trần Nhử
Đoàn Nhử Hài
Mạc Đĩnh Chi
Hồ Tông Thóc
Trần Đình Thám
Nguyễn Biểu
Lê Cảnh Tuân
Nguyễn Trãi
Lương Thế Vinh
Trịnh Thiết Trường
Vũ Quyên
Quách Vũ Nghiên
Phạm Đôn Lễ
Trần Lư
Lê Quang Bôn
Giáp Hải
Dan Văn Minh
Phùng Khắc Khoan
Nguyễn Đăng Cảo
Nguyễn Đăng Đạo
Lê Công Hành
Nguyễn Công Nho
Nguyễn Công Hãn
Phạm Khiêm Ích
Nguyễn Quang Nhuận
Lê Quý Đôn
Quang Trung
Phạm Quang Trị
Vũ Huy Tấn
Ngô Thùy Nhậm
Phan Huy Ích
Lý Văn Phức
Đặng Huy Trứ
Bùi Văn Vị
Phạm Phú Thứ
Nguyễn Văn Tường
Phan Thanh giảng
Lời cảm ơn