Các Triều Đại Việt Nam

Các Triều Đại Việt Nam

Các Triều Đại Việt Nam

Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

Nước Việt Nam – quốc hiệu
1. Việt Nam thời dựng nước
2. Nhà nước sau Công Nguyên Bắc thuộc lần thứ nhất
3. Nước Vạn Xuân độc lập
4. Nhà Tùy – Đường và các cuộc khởi nghĩa (603 – 939)
5. Thời kỳ tự chủ - họ Khúc dấy nghiệp
6. Triều Ngô (939 – 965)
7. Nhà Đinh và sự nghiệp thống nhất nước nhà
8. Nhà tiền Lê (980 – 1009)
9. Triều Lý (1010 – 1225)
10. Triều Trần (1225 – 1400)
11. Triều Hồ (1400 – 1407) và nước Đại Ngu
12. Triều hậu Trần (1407 – 1413)
13. Triều Lê Sơ (1428 – 1527)
14. Triều Mạc (1527 – 1592)
15. Các triều hậu Lê (Lê Trung Hưng) Nam – Bắc triều (1533 – 1593)
16. Vua Lê chúa Trịnh
17. Trịnh – Nguyễn phân tranh
18. Triều Tây Sơn (1778 – 1802)
19. Quang Trung hoàng đế
20. Dòng dõi chúa Trịnh (1545 – 1786)
21. Dòng dõi các chúa Nguyễn (1600 – 1802)

22. Triều Nguyễn thời kỳ độc lập (1802 – 1883)
23. Thời kỳ bắt đầu thuộc Pháp