CHÚA NGUYỄN VÀ CÁC GIAI THOẠI MỞ ĐẤT PHƯƠNG NAM

CHÚA NGUYỄN VÀ CÁC GIAI THOẠI MỞ ĐẤT PHƯƠNG NAM

CHÚA NGUYỄN VÀ CÁC GIAI THOẠI MỞ ĐẤT PHƯƠNG NAM

Tác giả: Nguyễn Hữu hiếu
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2003
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

MỤC LỤC 
Lời nói đầu 
Lời dẫn chuyện
"Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân"
Di Ngôn chánh trị của Nguyễn Hoàng
Chúa Sãi Nguyễn Phước Nguyên và cuộc hôn nhân giữa Công chúa Ngọc vạn với Quốc vương Chân Lạp
Chúa Sãi "Mượn" đất lập cơ sở thu thuế
Bà Ngọc Vạn trong triều đình Chân Lạp
Cháu ngoại chúa Nguyễn Phước Nguyên làm vua Chân Lạp
Chuyện chúa Hiền Nguyễn Phước Tần ra lệnh trảm thủ hai người đàn bà
Chúa Hiền Nguyễn Phước Tần và quốc vương Nặc Nộn trên đất Sài Côn
Hiền Vương và các Di thần nhà Minh trên đất Biên Hòa - Mỹ Tho
Chúa Nghĩa Nguyễn Phước Trăn và nữ thuyết khách Chiêm Dao Luật
Minh vương Nguyễn Phước Chu và thống suất Nguyễn Hữu Cảnh
Vùng đất Méso-Longhor (Mỹ Tho - Vĩnh Long) và cái chết oan ức của Trần Đại Định
Kẻ sĩ và bậc quân vương
Mạc Cửu dâng đất Hà Tiên cho chúa Minh Vương(Quốc chúa) Nguyễn Phước Chu
Mạc Thiên Tứ tận trung với chúa Nguyễn
Vụ người Côn Man và đất Tầm Bôn, Lôi Lạp
Chuyện phó tướng Nguyễn Cửu Vân bị chúa Nguyễn Phước Chu khiển trách
Chuyện về chiếc ấn quốc vương của Nguyễn Phước Khoát
Sự giàu có của đất Gia Định dưới mắt Lê Quý Đôn
Hai lần thay đổi cách ăn mặc ở xứ Đàng Trong
Chuyện chúa Nguyễn và hai thiền sư Hương Hải và Nguyên Thiều
Định vương Nguyễn Phước Thuần, vị chúa cuối cùng
Phụ lục I : Tóm lược lịch sử chín đời chúa Nguyễn
Phụ lục II: Trích một số tư liệu của người nước ngoài ghi chép về vùng đất Phương Nam (xứ Đàng Trong)
Lời cảm ơn