Giai thoại về các tỉ phú Sài Gòn xưa.

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 dân giàu nước mạnh, đó là tổng kết ngắn gọn mà hàm xúc của ông cha ta. Ngày nay, nhà nước cũng khuyến khích nhân dân làm giàu. Làm giàu một cách chính đáng, hợp pháp. Làm giàu bằng chính sức lao động, sáng tạo, nhạy bén và thông minh của mình.
 giai thoại về các tỉ phú Sài Gòn xưa giúp ta rút ra được nhiều bài học quý giá về cách làm giàu cũng như cách tiêu tiền sao cho hợp lý hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chia sẻ bài này qua: