Các Đề Thi Theo Hình Thức Tự Luận Môn Lịch Sử (MS 518)

Các Đề Thi Theo Hình Thức Tự Luận Môn Lịch Sử (MS 518)

Các Đề Thi Theo Hình Thức Tự Luận Môn Lịch Sử (MS 518)

Tác giả: NGUYỄN VĂN PHONG
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

Lời nói đầu

Phần I. Giới thiệu các đề

Phần II. Đáp án và thang điểm

Phần III. Các đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

- GIỚI THIỆU CÁC ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN

1. Đại học, Cao đẳng - năm 2008

2. Đề thi Cao đẳng - năm 2008

3. Đại học, Cao đẳng - năm 2007

4. Đại hoc, Cao đẳng - năm 2006

5. Đại học, Cao đẳng - năm 2005

6. Đại học, Cao đẳng - năm 2004

7. Đại học, Cao đẳng - nãm 2003

8. Đại học, Cao đẳng - năm 2002

9. Cao đẳng Sư phạm Hà Nam - năm 2006

10. CĐ VHNT Tây Bắc - năm 2006

11. Cao đẳng sư pham Quảng Ninh - năm 2006

12. Cao đẳng sư phạm Hưng Yên - năm 2006

13. CĐ VHNT - Du lịch Hạ Long - năm 2006

14. Cao đẳng Sư phạm Hải Dương - năm 2006

15. Cao đẳng Sư pham TW - năm 2006

16. Cao đẳng sư phạm Quảng Bình - năm 2006

17. Cao đẳng sư phạm Quảng Ngãi - năm 2006

18. CĐ Văn thư lưu trữ TW - năm 2006

19. CĐ KT - CN Đồng Nai - nam 2006

20. Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng - năm 2006

21. Cao đẳng Sư phạm Tp. HCM - năm 2006

22. Cao đẳng Sư phạm Hà Nam – năm 2006

23. Cao đẳng Sư phạm Điện Biên - năm 2006

24. Cao đẳng Sư phạm Hà Nội - Năm 2005

25. Cao đẳng Sư phạm Hà Nam - Năm 2005

26. Cao đẳng Sư phạm Sơn La - Năm 2005

27. Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh - Năm 2005

28. Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh - Năm 2004

29. Cao đẳng Sư phạm Bình Phước - Năm 2004

30. Cao đẳng Sư phạm Hà Nội - Năm 2004

31. Cao đẳng Sư phạm Kon Tum - Năm 2004

32. Cao đẳng Sư phạm nhà Trẻ - Mẫu Giáo TWI - Năm 2004

33. Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi - Năm 2004

34. Cao đẳng Sư phạm văn hóa Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2004

35. CĐ cộng đồng Trà Vinh - Năm 2004

36. Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long - Năm 2004

37. Cao đẳng Sư phạm Bến Tre - Năm 2003

38. Cao đẳng Sư phạm Hà Nội - Nãm 2003

39. Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - Năm 2003

40. Cao đẳng Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2003

41. Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh - CĐCĐ Trà Vinh - Năm 2003

- GIỚI THIỆU CÁC ĐỀ KHÔNG CÓ ĐÁP ÁN

42. Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc - Năm 2006

43. Cao đẳng Sư phạm Lào Cai - Năm 2006

44. Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ - Năm 2005

45. Cao đẳng Sư phạm Hải Dương - Năm 2005

46. Cao đẳng Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2005

47. Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long - Năm 2003

48. Cao đẳng Sư phạm Kon Tum - Khối C - Năm 2003

49. Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh - Năm 2003

50. Cao đẳng Sư phạm Sơn La - Năm 2002

51. Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình - Năm 2002

52. Cao đẳng Sư phạm Kon Tum - Năm 2002

53. Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long - Năm 2002

54. Cao đẳng Sư phạm Bắc Giang – Khối C, N - Năm 2002

55. Cao đẳng Sư phạm Bến Tre – Khối C, N, H - Năm 2002

56. Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh - Khối C, H - Năm 2002

57. Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình -Năm 2002

58. Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang - Năm 2002

59. Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn - Năm 2002

60. Cao đẳng Sư phạm Nha Trang - Năm 2002

61. Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - Năm 2002

62. Cao đẳng Sư phạm Phú Yên - Khối C - Năm 2002

63. Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Năm 2002

64. Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi - Năm 2002

65. Cao đẳng Sóc Trăng - năm 2002

66. Cao đẳng Sư phạm Thái Bình - Khối C, N - Năm 2002

67. Đại học Quốc gia Hà Nội – Năm 2001

- GIỚI THIỆU CÁC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

68. THPT phân ban - 2008

69. Bổ túc THPT - Năm 2007

70. THPT không phân ban

71. THPT phân ban