Lịch Sử & Địa Lý 4

Lịch Sử & Địa Lý 4

Lịch Sử & Địa Lý 4

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

Phần Lịch sử

Bài 1: Môn Lịch sử và Địa lí

Bài 2: Làm quen với bản đồ

Bài 3: Làm quen với bản đồ (tiếp theo)

Bài 1: Nước Văn Lang

Bài 2: Nước Âu Lạc

Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Bài 6: Ôn tập

Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài 10: Chùa thời Lý

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)

Bài 12: Nhà Trần thành lập

Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng

Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Bài 18: Trường học thời Hậu Lê

Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê

Bài 20: Ôn tập

Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh

Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII

Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

Bài 28: Kinh thành Huế

Bài 29: Tổng kết

Phần Địa Lý 

Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

Bài 4: Trung du Bắc Bộ

Bài 5: Tây Nguyên

Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên

Bài 7 – 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

Bài 9: Thành phố Đà Lạt

Bài 10: Ôn tập

Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Bài 13 – 14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Bài 15: Thủ đô Hà Nội

Bài 16: Thành phố Hải Phòng

Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ

Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Bài 19 – 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh

Bài 22: Thành phố Cần Thơ

Bài 23: Ôn tập

Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

Bài 25 – 26: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

Bài 27: Thành phố Huế

Bài 28: Thành phố Đà Nẵng

Bài 29: Biển, đảo và quần đảo

Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam

Bài 31 – 32: Ôn tập