BÍ MẬT VỀ ĐẠI DƯƠNG

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2004
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

BÍ MẬT VỀ ĐẠI DƯƠNG 
Tủ sách tri thức khoa học 
Tác giả: Masachi Oshi 
Phan Hà Sơn dịch 
MỤC LỤC 
Nguyên nhân hình thành và cấu tạo của đại dương
Sự chuyển động của biển
Những hiểu biết của con người về vật chất tồn tại trong biển
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: