HIỆN TƯỢNG KRISHNAMURTI

Ảnh bìa sách
Ảnh bìa: HIỆN TƯỢNG KRISHNAMURTI
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1969
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

   I. Cơ duyên.
  II. Con người.      

  III. Hiện tượng.   

  1. Hiện tượng sống : không thời gian.          

  2. Hiện tượng tri : không suy niệm.  

  3. Hiện tượng hành : không chủ đích.          

  Lời kết.   

Chia sẻ bài này qua: