Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời giới thiệu
Chương 1: Giải phóng tiềm năng sáng tạo vô hạn
Chương 2: Phương pháp mới để giải quyết vấn đề
Chương 3: Kế hoạch hoàn hảo cho sự tiến triển không ngừng
Chương 4: Nắm bắt sức mạnh của sự thay đổi
Chương 5: Đưa nhóm của bạn đến thành công
Chương 6: Đương đầu với những chèn ép nơi công sở
Chương 7: Bí quyết thuyết trình hiệu quả
Chương 8: Giải pháp cân bằng công việc và cuộc sống

Chia sẻ bài này qua: