Chấp nhận cuộc đời.

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Do Nguyễn Hiến Lê lượt dịch.
 Cư xử với thanh niên
Thái độ đàng hoàng
Đừng nói dối
 có nên quan tâm lời dị nghị của thiên hạ
Cứ bình tĩnh
Làm thinh
Lòng biết ơn
Sống thì phải tập từ bỏ
Lòng trắc ẩn
Nên làm một chú thợ may chính hiệu
Lời cảm ơn

 

Chia sẻ bài này qua: