Tức Giận Nghệ Thuật Khắc Phục

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Sách do Lâm Giang dịch và có những nội dung sau:
Lời giới thiệu
Phần 1:
Tức giận là gì
Tức giận tiêu cực có tính khiêu khích
Tự mình khích lệ mình
Tức giận mang tính công kích
Khi tức giận nên làm thế nào
Tức giận tự tin
Phần 2:
Vì sao người ta tức giận
Tức giận là một học tập phản ứng
Những nhân tố nội tại
Làm thế nào để tránh gây tức giận cho người bừng giận thất thường
Kĩ xảo giải quyết tức giận
Kĩ xảo nới lỏng
Kĩ xảo quản lý thực dụng hiệu quả
Tìm chỗ đứng chân cho sự hài hước
Tham dự chuyện vui
Nhật ký tức giận

Chia sẻ bài này qua: