Giải Mã Sức Hút Cá Nhân (MS-407)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. Mục đích – Khám phá và xác định rõ mục đích thật sự của bạn

1. Mục đích

Phần 2 Hãy là chính bạn – Bảy hành vi tạo nên sức hút cá nhân

2. Lưu loát

3. Tự tin

4. Nhạy bén

5. Chân thật

6. Can đảm

7. Nhiệt tình

8. Phong thái

Phần 3. Sự hòa hợp – Hãy tạo ra sức hấp dẫn đặc biệt ấy

9. Sự hòa hợp: Yêu cầu về A-I-R

10. Sự hòa hợp: chú ý

11. Sự hòa hợp: Phối hợp

12. Sự hòa hợp: Quan hệ tốt

Phần 4. Tổng hợp

13. Sử dụng phương pháp A-B-C trong đời thường

Chia sẻ bài này qua: