Luyện Trí Nhớ (MS 825)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TRÍ NHỚ

1.    Trí nhớ là gì?

2.    Nguyên nhân của suy giảm trí nhớ

3.    Người trẻ và những biểu hiện suy giảm trí nhớ

4.    Một số sai lầm khi cải thiện trí nhớ

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TRÍ NHỚ

1.    Sử dụng thường xuyên

2.    Khắc phục chứng hay quên

3.    Chú tâm

4.    Lặp lại 

5.    Nhớ tích cực

6.    Liên tưởng

7.    Phân nhóm

8.    Tưởng tượng

9.    Âm thanh

10.   Hòa trộn

11.   Ghi chú

12.   Nhớ tên và khuôn mặt 

13.   Ghi nhớ các con số

14.   Ghi nhớ ngôn ngữ

15.   Ghi nhớ các thông tin

16.   Thu nhận và làm mới 

17.   Luyện tập các phương pháp để tăng cường trí nhớ

Kết luận: Thành Công

BẠN CÓ BIẾT

Chia sẻ bài này qua: