Nhận Biết Tâm Lý Trẻ Em Qua Tranh Vẽ

Nhận Biết Tâm Lý Trẻ Em Qua Tranh Vẽ

Nhận Biết Tâm Lý Trẻ Em Qua Tranh Vẽ

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Khoa Học Và Kỹ Thuật
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right Nhà xuất bản Khoa Học Và Kỹ Thuật

Mở đầu

Lời cảm ơn

Giới thiệu sách

Chương 1. Vài nét về trẻ em các trường giáo dưỡng

Chương 2. Những chỉ dẫn căn bản về kỹ thuật xem tranh

Chương 3. Giới thiệu và phân tích một số tranh vẽ của trẻ em

Chương 4. Thực hành phân tích tranh

Phụ lục. Giải thích một số thuật ngữ chuyên môn

TÀI LIỆU THAM KHẢO