Nhập Môn Khoa Học Giao Tiếp (MS-29)

Nhập Môn Khoa Học Giao Tiếp (MS-29)

Nhập Môn Khoa Học Giao Tiếp (MS-29)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Chương I: Khoa học giáo tiếp và hành vi giao tiếp

Chương II: Nội dung và hình thức giao tiếp

Chương III: Bản chất xã hội và hiệu quả của giao tiếp

Chương IV: Các đặc điểm trong giao tiếp của người Việt