Những Tình Huống Trong Thực Tiễn Quản Lý Giáo Dục (MS-102)

Những Tình Huống Trong Thực Tiễn Quản Lý Giáo Dục (MS-102)

Những Tình Huống Trong Thực Tiễn Quản Lý Giáo Dục (MS-102)

Tác giả: ĐẶNG HUỲNH MAI
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

1. Vì con mong ước được đến trường

2. Không có nhà trường, ai sẽ giúp tôi giáo dục đứa trẻ theo con đường cách mạng?

3. Cuộc đời tôi phụ thuộc vào quyết định đúng đắn của lãnh đạo

4. Cho Hiệu trưởng tự lựa chọn quyết định

5. Một quyết định kịp thời và đúng lúc

6. Khi con đường phấn đấu cho giáo viên được mở

7. Sự thành đạt luôn gắn liền với cái giá phải trả

8. Việc đầu tiên là phải bảo vệ quyền lợi cho học sinh

9. Nói vậy mà không phải vậy

10. Cần thực sự đổi mới phương pháp dạy và phương pháp học

11. Suốt đời em sẽ phấn đấu vì nghề dạy học

12. Chính sách phải luôn được điều chỉnh để tạo hiệu quả

13. Có những việc toà án cũng phải đầu hàng

14. Rào cản vô hình

15. Dù là việc nhỏ cũng phải suy nghĩ

16. Trong kiểm điểm - xét kỉ luật cần tạo được không khí thành khẩn, chân tình

17. Để một chủ trương thành hiện thực

18. Sự quan tâm không đúng lúc và đúng chỗ của giám thị

19. Chỗ đứng của em là trước trẻ thơ

20. Quyết định phải phù hợp quy chế nhưng cũng cần vận dụng thích hợp

21. Trao đổi, nhắc nhở sớm là một biện pháp bảo vệ cán bộ hiệu quả

22. Để giải quyết một sự việc phức tạp, cần vận dụng chính sách một cách hợp lí nhất

23. Không thể kéo dài một động thái nếu không sức ỳ mới sẽ nảy sinh

24. Tình thương, trách nhiệm phải gắn với tuân thủ quy chế

25. Bài toán khó trong quản lí chỉ có thể giải được bằng chính những quy định mang tính pháp lí

26. Giải quyết chính sách, tạo niềm tin cho giáo viên vùng khó khăn

27. Mở đường cho học sinh sai phạm có thể trưởng thành

28. Sự cần thiết với tuổi trẻ là niềm tin

29. Chỉ cần một đêm là bằng một tháng khi có sự đồng tâm hiệp lực

30. Trường bán công cũng có học sinh giỏi cấp quốc gia

31. Có phải "copy" lúc nào cũng là xấu đối với học sinh?

32. Đào tạo trung học chuyên nghiệp cho học sinh trong trường THPT

33. Đổi mới "ăn theo" sự đổi mới

34. Đề án "khoán lương" không “trụ” được

35. Học sinh công lập trong trường bán công

36. Khi một chủ trương có yêu cầu cụ thể và công khai thì dễ dàng được ủng hộ