Sống Có Giá Trị - Tập 1. Hãy Sống Mạnh Mẽ (MS-654)

Sống Có Giá Trị - Tập 1. Hãy Sống Mạnh Mẽ (MS-654)

Sống Có Giá Trị - Tập 1. Hãy Sống Mạnh Mẽ (MS-654)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right

Cách đọc bộ sách Sống có giá trị

Ngày thứ 1. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Ngày thứ 2. Tự trải nghiệm. Ngày của những thói quen

Ngày thứ 3. Hãy bắt đầu bằng hành động nhỏ nhất

Ngày thứ 4. Tự trải nghiệm. Ngày của lời hứa và nỗ lực

Ngày thứ 5. Chạy, và… vấp ngã

Ngày thứ 6. Tự trải nghiệm. Ngày để chạy

Ngày thứ 7. Hãy đứng trên đôi vai của những người khổng lồ

Ngày thứ 8. Tự trải nghiệm. Ngày tôi tập “đứng” và lớn lên

Ngày thứ 9. Thương bố hay thương mẹ?

Ngày thứ 10. Tự trải nghiệm. Ngày cho bố và mẹ