Sức Mạnh Của Trí Tuệ Cảm Xúc (MS-297)

Sức Mạnh Của Trí Tuệ Cảm Xúc (MS-297)

Sức Mạnh Của Trí Tuệ Cảm Xúc (MS-297)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Phần I: TỔNG QUAN VỀ CẢM XÚC

Chương 1: Cảm xúc là con dao hai lưỡi

Chương 2: Những mối quan tâm hàng đầu

Phần II: HÃY LÀM NGƯỜI TIÊN PHONG

Chương 3: Sự trân trọng

Chương 4: Xây dựng mối liên kết

Chương 5: Tôn trọng quyền tự quyết

Chương 6: Nhận biết vị thế

Chương 7: Lựa chọn vai trò thích hợp

Phần III: NHỮNG LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

Chương 8: Khi cảm xúc tiêu cực trở nên quá khích

Chương 9: Luôn trong tư thế sẵn sàng