Tâm Lý Học (MS-577)

Tâm Lý Học (MS-577)

Tâm Lý Học (MS-577)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Public Domain
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1995
Coppy right Public Domain

Chương 1. TÂM LÍ LÀ MỘT KHOA HỌC

I - Tâm lí học nghiên cứu cái gì

II - Khoa học tâm lí

III - Các ngành của khoa học tâm lí và nghề dạy học

IV - Những phương pháp nghiên cứu tâm lí học

Chương 2. CƠ SỞ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CỦA TÂM LÍ

I - Cơ sở tự nhiên của tâm lí

II - Cái tự nhiên và cái xã hội trong tâm lí người

III - Hoạt động và giao lưu

Chuơng 3. NHÂN CÁCH VÀ CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH

I - Khái niệm nhân cách

II – Sự hình thành nhân cách

III - Hoạt động chủ đạo và các giai đoạn cơ bản trong sự hình thành nhân cách con người

IV - Đặc điểm nhân cách của lứa tuổi thiếu niên

Chương 4. HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC

I - Nhận thức cảm tính

II - Nhận thức lí tính

III - Ngôn ngữ và hoạt động nhận thức

IV - Đặc điểm hoạt động nhận thức của thiếu niên

Chương 5. MẶT TÌNH CẢM - Ý CHÍ CỦA NHÂN CÁCH

I - Tình cảm là một mặt quan trọng trong đời sống tâm lí của con người

II - Ý chí là hình thức tâm lí điều chỉnh hành vi tích cực nhất

III - Đặc điểm tình cảm và ý chí của thiếu niên

IV - Các phương pháp nghiên cứu tình cảm và ý chí

Chương 6. TRÍ NHỚ

I - Khái niệm về trí nhớ và vai trò của nó

II - Các loại trí nhớ

III - Các quá trình cơ bản của trí nhớ và quy luật diễn biến của chúng

IV - Làm thế nào để có một trí nhớ tốt?

V - Đặc điểm trí nhớ của thiếu niên

VI - Phương pháp nghiên cứu trí nhớ

Chuơng 7. TÂM LÍ HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC VÀ GIÁO DỤC

I - Cơ sở tâm lí học của hoạt động dạy - học

II – Cơ sở tâm lí học của hoạt động giáo dục

Chương 8. TÂM LÍ HỌC VỀ NGƯỜI THẦY GIÁO

I - Đặc điểm lao động của người thầy giáo

II - Nhân cách người thầy giáo và năng lực sư phạm

III - Hoạt động học tập và rèn luyện của giáo sinh sư phạm với sự hình thành nhân cách của ngưòi thầy giáo

IV - Việc tự hoàn thiện nhân cách của người thầy giáo

V - Phương pháp nghiên cứu nhân cách và lao động của người thầy giáo