Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh (MS-183)

Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh (MS-183)

Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh (MS-183)

Tác giả: NGUYỄN HỮU THỤ
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

Chương 1. Những vấn đề chung của tâm lý học quản trị kinh doanh

Chương 2. Tâm lý người tiêu dùng

Chương 3. Hoạt động bán hàng và tâm lý người bán hàng.

Chương 4. Tập thể sản xuất kinh doanh

Chương 5. Quản trị nhân sự trong sản xuất kinh doanh

Chương 6. Chân dung nhân cách nhà kinh doanh

Chương 7. Quảng cáo thương mại với tâm lý tiêu dùng