Tâm Lý Học Y Học (MS-436)

Tâm Lý Học Y Học (MS-436)

Tâm Lý Học Y Học (MS-436)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Y HỌC – HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1998
Coppy right

Phần thứ nhất. HIỆN TƯỢNG TÂM LÍ VÀ KHOA HỌC TÂM

Chương 1. Tâm lý học là khoa học nghiên cứu các hiện tượng tâm lý

Chương 2. Nhận thức cảm tính

Chương 3.Nhận thức lý tính

Chương 4. Ngôn ngữ

Chương 5. Trí nhớ

Chương 6. Trạng thái tâm lý chú ý

Chương 7. Đời sống tình cảm

Chương 8. Ý chí

Chương 9. Hoạt động và hành động

Chương 10. Ý thức

Chương 11. Nhân cách

Chương 12. Một số vấn đề về tâm lý xã hội 

Phần thứ hai. TÂM LÝ HỌC Y HỌC

Chương 1. Tâm lý người bệnh

Chương 2. Tâm lý thầy thuốc

Chương 3. Giao tiếp giữa thầy thuốc và người bệnh

Chương 4. Tâm lý bệnh học và tâm lý học thần kinh

Chương 5. Stress và vấn đề vệ sinh tâm lý

Chương 6. Tâm lý liệu pháp

Chương 7. Liệu pháp điều trị phục hồi

Chương 8. Chẩn đoán tâm lý lâm sàng