Tâm Lý Học Y Học (MS-436)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1998
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần thứ nhất. HIỆN TƯỢNG TÂM LÍ VÀ KHOA HỌC TÂM

Chương 1. Tâm lý học là khoa học nghiên cứu các hiện tượng tâm lý

Chương 2. Nhận thức cảm tính

Chương 3.Nhận thức lý tính

Chương 4. Ngôn ngữ

Chương 5. Trí nhớ

Chương 6. Trạng thái tâm lý chú ý

Chương 7. Đời sống tình cảm

Chương 8. Ý chí

Chương 9. Hoạt động và hành động

Chương 10. Ý thức

Chương 11. Nhân cách

Chương 12. Một số vấn đề về tâm lý xã hội 

Phần thứ hai. TÂM LÝ HỌC Y HỌC

Chương 1. Tâm lý người bệnh

Chương 2. Tâm lý thầy thuốc

Chương 3. Giao tiếp giữa thầy thuốc và người bệnh

Chương 4. Tâm lý bệnh học và tâm lý học thần kinh

Chương 5. Stress và vấn đề vệ sinh tâm lý

Chương 6. Tâm lý liệu pháp

Chương 7. Liệu pháp điều trị phục hồi

Chương 8. Chẩn đoán tâm lý lâm sàng

Chia sẻ bài này qua: