Tâm Lý Sư Phạm (MS-88)

Tâm Lý Sư Phạm (MS-88)

Tâm Lý Sư Phạm (MS-88)

Tác giả: ĐOÀN HUY OÁNH
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

Phần thứ nhất. Tâm lý và thái độ học sinh

Chương 1. Tâm lý và thái độ tuổi mơ

Chương 2. Nhận định tổng quát và phương pháp nghiên cứu tuổi trẻ

Chương 3. Lý thuyết tổng quan về sự phát triển của tuổi trẻ

Chương 4. Phát triển thể chất tuổi trẻ

Chương 5. Đặc tính tuổi trẻ

Chương 6. Nhân cách tuổi trẻ

Chương 7. Quan hệ giữa cha mẹ và tuổi trẻ

Chương 8. Tuổi trẻ và bạn bè

Chương 9. Nếp sống mới của tuổi trẻ

Chương 10. Tuổi trẻ bụi đời

Chương 11. Tuổi trẻ nghiện ngập

Chương 12. Các thứ thuốc nghiện ngập

Chương 13. Tuổi trẻ và thuốc lá

Chương 14. Tuổi trẻ phạm pháp

Chương 15. Tự vẫn: tuổi trẻ tuyệt vọng

Chương 16. Tuổi trẻ tâm thần bất ổn định

Chương 17. Tuổi trẻ ăn uống bất thường

Chương 18. Tuổi trẻ và nghề nghiệp tương lai

Phần thứ hai. Học sinh và vấn đề phát triển kiến thức

Chương 19. Quan điểm phát triển kiến thức của Piaget và Vưgotsky

Chương 20. Học sinh và khả năng tiếp nhận kiến thức

Chương 21. Bài trắc nghiệm khả năng tiếp nhận kiến thức

Chương 22. Học sinh và vấn đề phát triển ngôn ngữ

Chương 23. Ký ức và việc học tập

Chương 24. Trí thông minh

Chương 25. Học sinh và khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn

Chương 26. Học sinh với óc sáng tạo

Chương 27. Học sinh và động lực thúc đẩy học tập

Phần thứ ba: Mục tiêu giáo dục, mục tiêu giảng dạy, vai trò nhà mô phạm và phương pháp giảng dạy

Chương 28. Mục tiêu giáo dục

Chương 29. Mục tiêu giảng dạy

Chương 30. Kiến thức nhà giáo và vai trò giảng dạy

Chương 31. Giáo viên và động lực thúc đẩy học sinh học tập

Chương 32. Phương pháp giảng dạy trực tiếp: bài diễn giảng cấp đại học

Chương 33. Phương pháp giảng dạy trực tiếp: bài diễn giảng, bài áp dụng, bài làm ở các lớp tiểu và trung học

Chương 34. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm: nguồn gốc và đặc điểm

Chương 35. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tân: giảng dạy với sở thích và khả năng cá nhân

Chương 36. Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm: giảng dạy thảo luận nhóm

Chương 37. Môi trung học tập thuận tiện, điều hành và kỉ luật lớp học

Phần thứ tư. Đánh giá tiến bộ học tập của học sinh

Chương 38. Đánh giá bao quát

Chương 39. Bài áp dụng, bài làm và bài ôn tập

Chương 40. Bài tường trình

Chương 41. Bài nghiên cứu và bài làm dài

Chương 42. Bài trắc nghiệm

Chương 43. Đánh giá toàn bộ

Chương 44. Đánh giá, điểm hạng và tiến triển học tập

Chương 45. Kết quả học tập - Học bạ