Tiếp Cận Trị Liệu Nhận Thức Hành Vi Phối Hợp Giữa Lý Thuyết Và Thực Hành (MS-676)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2014
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Lịch sử, hoàn cảnh ra đời và các ứng dụng của liệu pháp

Chương 2: Nhận diện vấn đề theo cách tiếp cận hệ thống trong trị liệu nhận thức hành vi

Chương 3: Các quan điểm tiếp cận của liệu pháp nhận thức hành vi

Chương 4: Hệ thống các niềm tin cốt lõi

Chương 5: Các dạng tư duy tự động tiêu cực

Chương 6: Xây dựng mối tương tác tham vấn trị liệu

Chưong 7: Quy trình tiếp nhận thân chủ, đánh giá vấn đề, lựa chọn phương pháp tiếp cận kỹ thuật can thiệp và phòng ngừa

Chương 8: Hỗ trợ tâm lý cho người có nguy cơ tự sát: Trường hợp liên quan đến HIV/AIDS

Chương 9: Ứng phó với trầm cảm

Chương 10: Ứng phó với rối loạn lo âu

Chương 11: Nâng cao lòng tự trọng - tôn trọng bản thân, sự nhận thức và tự tin vào bản thân

Phụ lục 1: Bản ghi nhận suy nghĩ tự động

Phụ lục 2: Giải nghĩa từ

Phụ lục 3: Thư góp ý 

Chia sẻ bài này qua: