Tiếp Cận Trị Liệu Nhận Thức Hành Vi Phối Hợp Giữa Lý Thuyết Và Thực Hành (MS-676)

Tiếp Cận Trị Liệu Nhận Thức Hành Vi Phối Hợp Giữa Lý Thuyết Và Thực Hành (MS-676)

Tiếp Cận Trị Liệu Nhận Thức Hành Vi Phối Hợp Giữa Lý Thuyết Và Thực Hành (MS-676)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THỜI ĐẠI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2014
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI

Chương 1: Lịch sử, hoàn cảnh ra đời và các ứng dụng của liệu pháp

Chương 2: Nhận diện vấn đề theo cách tiếp cận hệ thống trong trị liệu nhận thức hành vi

Chương 3: Các quan điểm tiếp cận của liệu pháp nhận thức hành vi

Chương 4: Hệ thống các niềm tin cốt lõi

Chương 5: Các dạng tư duy tự động tiêu cực

Chương 6: Xây dựng mối tương tác tham vấn trị liệu

Chưong 7: Quy trình tiếp nhận thân chủ, đánh giá vấn đề, lựa chọn phương pháp tiếp cận kỹ thuật can thiệp và phòng ngừa

Chương 8: Hỗ trợ tâm lý cho người có nguy cơ tự sát: Trường hợp liên quan đến HIV/AIDS

Chương 9: Ứng phó với trầm cảm

Chương 10: Ứng phó với rối loạn lo âu

Chương 11: Nâng cao lòng tự trọng - tôn trọng bản thân, sự nhận thức và tự tin vào bản thân

Phụ lục 1: Bản ghi nhận suy nghĩ tự động

Phụ lục 2: Giải nghĩa từ

Phụ lục 3: Thư góp ý