Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Cơ Thể (MS-161)

Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Cơ Thể (MS-161)

Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Cơ Thể (MS-161)

Tác giả: Saigon Book
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Đà nẵng
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

Chương 1: NGÔN NGỮ CƠ THỂ

Qua phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ, chúng ta có thể truyền đạt những điều mình suy nghĩ, cảm nhận và mong muốn.

Chương 2: MỘT HÀNH ĐỘNG BẰNG NGÀN LỜI NÓI

Bạn thường có thể cảm nhận được quan điểm của một người thông qua ngôn ngữ cơ thể của họ.

Chương 3: QUYỀN HÀNH VÀ THẾ LỰC

Điều quan trọng về quyền lực dựa trên địa vị là: đó là dạng quyền lực khiêm tốn nhất mà một nhà quản lý có được.

Chương 4: NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN

Trước khi bắt đầu một buổi thuyết trình, bạn phải biết mình đang muốn làm gì.

Chương 5: CHỨNG TỎ BẢN THÂN

Bạn cần phải chứng tỏ bản thân trước khi bạn có thể bạn được sản phẩm.

Chương 6: NHỮNG THÁM TỬ ĐI TÌM SỰ THẬT

Ngôn ngữ cơ thể của sự giả dối có dấu hiệu rất đặc trưng - sự căng thẳng.

Chương 7: BẠN CÓ LẮNG NGHE KHÔNG?

Lắng nghe không chỉ là nghe những lời người ta nói.