Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Cơ Thể (MS-161)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: NGÔN NGỮ CƠ THỂ

Qua phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ, chúng ta có thể truyền đạt những điều mình suy nghĩ, cảm nhận và mong muốn.

Chương 2: MỘT HÀNH ĐỘNG BẰNG NGÀN LỜI NÓI

Bạn thường có thể cảm nhận được quan điểm của một người thông qua ngôn ngữ cơ thể của họ.

Chương 3: QUYỀN HÀNH VÀ THẾ LỰC

Điều quan trọng về quyền lực dựa trên địa vị là: đó là dạng quyền lực khiêm tốn nhất mà một nhà quản lý có được.

Chương 4: NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN

Trước khi bắt đầu một buổi thuyết trình, bạn phải biết mình đang muốn làm gì.

Chương 5: CHỨNG TỎ BẢN THÂN

Bạn cần phải chứng tỏ bản thân trước khi bạn có thể bạn được sản phẩm.

Chương 6: NHỮNG THÁM TỬ ĐI TÌM SỰ THẬT

Ngôn ngữ cơ thể của sự giả dối có dấu hiệu rất đặc trưng - sự căng thẳng.

Chương 7: BẠN CÓ LẮNG NGHE KHÔNG?

Lắng nghe không chỉ là nghe những lời người ta nói.

Chia sẻ bài này qua: