Tính Cách Quyết Định Số Phận - Tập 2 (MS-100)

Tính Cách Quyết Định Số Phận - Tập 2 (MS-100)

Tính Cách Quyết Định Số Phận - Tập 2 (MS-100)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

Chương 1: Tính cách tốt, nghề nghiệp tốt

Chương 2: Tính cách tốt, hôn nhân hạnh phúc

Chương 3: Tính cách tốt quản lý giỏi

Phụ Lục: Trắc nghiệm tính cách