Liệu Pháp Âm Nhạc Và Ứng Dụng Liệu Pháp Tâm Lý - Âm Nhạc Trong Điều Trị Bệnh Tâm Thần (MS-582)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Giới thiệu chung về liệp pháp âm nhạc

- Khái quát lịch sử

- Các lý thuyết về âm nhạc và y học

- Những khái niệm về liệu pháp âm nhạc

- Ý nghĩa của âm nhạc liên quan đến điều trị

Chương 2. Cơ sở lý thuyết của liệu pháp âm nhạc

- Tâm lý học âm nhạc

- Quá trình tâm lý thần kinh trong tri giác âm nhạc

- Kết luận

Chương 3. Liệu pháp âm nhạc trong liệu pháp tâm lý

- Những tiếp cận liệu pháp hành vi

- Tiếp cận nhận thức

- Tiếp cận động lực tâm thần

- Tiếp cận nhân văn hiện sinh

- Tiếp cận điều trị toàn diện

- Kết luận

Chương 4. Các phương pháp liệu pháp âm nhạc

- Phân loại các chương trình và kỹ thuật của liệu pháp âm nhạc

- Một số mô hình liệu pháp âm nhạc

Chương 5. Ứng dụng liệu pháp âm nhạc trong điều trị bệnh nhân tâm thần ở Việt Nam

- Giới thiệu chung

- Kỹ thuật hòa tấu nhạc cụ Tây Nguyên

- Hướng dẫn nhạc cụ cá nhân

- Biểu diễn hát tập thể

- Hướng dẫn hát cá nhân

- Phướng pháp ứng tác hò Nam Bộ

- Ứng dụng phương pháp hình tượng có hướng dẫn và âm nhạc

- Nghe nhạc có hướng dẫn

- Kỹ thuật âm nhạc và tập luyện

- Âm nhạc và múa

- Âm nhạc và vẽ

- Trò chơi âm nhạc

- Thư giãn lấy âm nhạc làm trung tâm  

Chia sẻ bài này qua: