Liệu Pháp Âm Nhạc Và Ứng Dụng Liệu Pháp Tâm Lý - Âm Nhạc Trong Điều Trị Bệnh Tâm Thần (MS-582)

Liệu Pháp Âm Nhạc Và Ứng Dụng Liệu Pháp Tâm Lý - Âm Nhạc Trong Điều Trị Bệnh Tâm Thần (MS-582)

Liệu Pháp Âm Nhạc Và Ứng Dụng Liệu Pháp Tâm Lý - Âm Nhạc Trong Điều Trị Bệnh Tâm Thần (MS-582)

Chủ đề: Y học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Y HỌC – HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right nhà xuất bản y học hà nội

Chương 1. Giới thiệu chung về liệp pháp âm nhạc

- Khái quát lịch sử

- Các lý thuyết về âm nhạc và y học

- Những khái niệm về liệu pháp âm nhạc

- Ý nghĩa của âm nhạc liên quan đến điều trị

Chương 2. Cơ sở lý thuyết của liệu pháp âm nhạc

- Tâm lý học âm nhạc

- Quá trình tâm lý thần kinh trong tri giác âm nhạc

- Kết luận

Chương 3. Liệu pháp âm nhạc trong liệu pháp tâm lý

- Những tiếp cận liệu pháp hành vi

- Tiếp cận nhận thức

- Tiếp cận động lực tâm thần

- Tiếp cận nhân văn hiện sinh

- Tiếp cận điều trị toàn diện

- Kết luận

Chương 4. Các phương pháp liệu pháp âm nhạc

- Phân loại các chương trình và kỹ thuật của liệu pháp âm nhạc

- Một số mô hình liệu pháp âm nhạc

Chương 5. Ứng dụng liệu pháp âm nhạc trong điều trị bệnh nhân tâm thần ở Việt Nam

- Giới thiệu chung

- Kỹ thuật hòa tấu nhạc cụ Tây Nguyên

- Hướng dẫn nhạc cụ cá nhân

- Biểu diễn hát tập thể

- Hướng dẫn hát cá nhân

- Phướng pháp ứng tác hò Nam Bộ

- Ứng dụng phương pháp hình tượng có hướng dẫn và âm nhạc

- Nghe nhạc có hướng dẫn

- Kỹ thuật âm nhạc và tập luyện

- Âm nhạc và múa

- Âm nhạc và vẽ

- Trò chơi âm nhạc

- Thư giãn lấy âm nhạc làm trung tâm