Phân Loại Bệnh Quốc Tế Lần Thứ 10 (MS-635)

Phân Loại Bệnh Quốc Tế Lần Thứ 10 (MS-635)

Phân Loại Bệnh Quốc Tế Lần Thứ 10 (MS-635)

Chủ đề: Y học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1999
Coppy right BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG

Phần 1. F00-F09 CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN THỰC TỔN BAO GỒM CẢ RỐI LOẠN TÂM THẦN TRIỆU CHỨNG

F00 - Mất trí trong bệnh Alzheimer

F01 - Mất trí trong bệnh mạch máu

F02 - Mất trí trong các bệnh lý khác được xếp loại ở chỗ khác

F03 - Mất trí không biệt định

F04 - Hội chứng quên thực tổn, không do rượu và các chất tác động tâm thần khác

F05 – Sảng không do rượu và các chất tác động tâm thần khác

F06 - Các rối loạn tâm thần khác do tổn thương não và rối loạn chức năng não và bệnh cơ thể

F07 - Các rối loạn hành vi và nhân cách do bệnh lý não, tổn thương não và rối loạn chức năng não.

F09 - Rối loạn tâm thần triệu chứng hoặc thực tổn không biệt định.

Phần 2. F10-F19 CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI DO SỬ DỤNG CÁC CHẤT TÁC ĐỘNG TÂM THẦN

F10 - Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu

F11 - Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất có thuốc phiện

F12 - Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cần sa

F13 - Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các thuốc an dịu hoặc các thuốc ngủ

F14 - Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocaine

F15 - Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất kích thích khác bao gồm cafein

F16 - Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác.

F17 - Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá.

F18 - Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dung môi dễ bay hơi

F19 - Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và sử dụng các chất tác động tâm thần khác

Phần 3. F20-F29 BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT, CÁC RỐI LOẠN LOẠI PHÂN LIỆT VÀ CÁC RỐI LOẠN HOANG TƯỞNG

F20 - Bệnh tâm thần phân liệt

F21 - Các rối loạn loại phân liệt

F22 - Các rối loạn hoang tưởng dai dẳng

F23 - Các rối loạn loạn thần cấp và nhất thời

F24 – Các rối loạn hoang tưởng cảm ứng

F25 - Các rối loạn phân liệt cảm xúc

F28 - Các rối loạn loạn thần không thực tổn khác

F29 - Bệnh loạn thần không thực tổn không biệt định

Phần 4. F30 - F39 RỐI LOẠN KHÍ SẮC (CẢMXÚC)

F30 - Giai đoạn hưng cảm

F31 - Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

F32 - Giai đoạn trầm cảm

F33 - Rối loạn trầm cảm tái diễn

F34 - Các trạng thái rối loạn khí sắc (cảm xúc) dai dẳng

F38 - Các rối loạn khí sắc (cảm xúc) khác

F39 - Rối loạn khí sắc (cảm xúc) không biệt định

Phần 5. F40-F48 CÁC RỐI LOẠN BỆNH TÂM CĂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN STRESS VÀ DẠNG CƠ THỂ

F40 - Các rối loạn lo âu ám ảnh sợ

F41 - Các rối loạn lo âu khác

F42 - Rối loạn ám ảnh nghi thức

F43 - Phản ứng với Stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng

F44 - Các rối loạn phân ly (chuyển di)

F45 - Các rối loạn dạng cơ thể

F48 - Các rối loạn tâm căn khác

Phần 6. F50-F59 CÁC HỘI CHỨNG HÀNH VI KẾT HỢP VỚI CÁC RỐI LOẠN SINH LÝ VÀ CÁC NHÂN TỐ CƠ THỂ

F50 - Các rối loạn ăn uống

F51 - Các rối loạn giấc ngủ không thực tổn

F52 - Loạn chức năng tình dục không do rối loạn hoặc bệnh thực tổn

F53 - Các rối loạn hành vi và tâm thần kết hợp với thời kỳ sinh đẻ, không phân loại ở nơi khác.

F54 - Các nhân tố tâm lý và hành vi kết hợp với rối loạn hoặc phân loại ở nơi khác

F55 - Lạm dụng các chất không gây nghiện

F59 - Các hội chứng hành vi không biệt định kết hợp với các rối loạn sinh lý và các nhân tố cơ thể

Phần 7. F60-F69 CÁC RỐI LOẠN NHÂN CÁCH VÀ HÀNH VI Ở NGƯỜI THÀNH NIÊN

F60 - Các rối loạn nhân cách đặc hiệu

F61 - Các rối loạn nhân cách hỗn hợp và các rối loạn nhân cách khác

F62 - Các biến đổi nhân cách lâu dài không thể gán cho một tổn thương nào hoặc một bệnh nào

F63 - Các rối loạn thói quen và xung đột

F64 - Các rối loạn về phân định giới tính

F65 - Các rối loạn về ưa chuộng giới tính

F66 - Các rối loạn hành vi và tâm lý kết hợp với sự phát triển và định hướng giới tính

F68 - Các rối loạn khác về hành vi và nhân cách ở người thành niên

F69 - Rối loạn không biệt định về hành vi và nhân cách ở người thành niên.

Phần 8. F70-F79 CHẬM PHÁT TRIỂN TÂM THẦN

F70 - Chậm phát triển tâm thần nhẹ

F71 - Chậm phát triển tâm thần vừa

F72 - Chậm phát triển tâm thần nặng

F73 - Chậm phát triển tâm thần trầm trọng

F78 - Chậm phát triển tâm thần khác

F79 - Chậm phát triển tâm thần không biệt định

Phần 9. F80-F89 CÁC RỐI LOẠN VỀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ

F80 - Các rối loạn đặc hiệu về phát triển lời nói và ngôn ngữ

F81 - Các rối loạn đặc hiệu về phát triển các kỹ năng ở nhà trường

F82 - Rối loạn đặc hiệu về phát triển chức năng vận động

F83 - Các rối loạn hỗn hợp và đặc hiệu về phát triển

F84 - Các rối loạn phát triển lan tỏa

F88 - Các rối loạn khác của phát triển tâm lý

F89 - Các rối loạn không đặc hiệu của phát triển tâm lý

Phần 10. F90-F98 CÁC RỐI LOẠN HÀNH VI VÀ CẢM XÚC THƯỜNG KHỞI PHÁT Ở TUỔI TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN

F90 - Các rối loạn tăng động

F91 - Các rối loạn hành vi

F92 - Các rối loạn hỗn hợp của hành vi và cảm xúc

F93 - Các rối loạn cảm xúc với sự khởi phát đặc biệt ở tuổi trẻ em

F94 - Rối loạn hoạt động xã hội với sự khởi phát đặc biệt ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F95 - Các rối loạn Tic

F98 - Những rối loạn hành vi và cảm xúc khác thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F99 - Rối loạn tâm thần, không biệt định cách khác