Accessible Books Library

Welcome to the Sao Mai Digital Book Library!

 

Our main goal is to create accessible academic materials for the blind, especially for students. All materials posted in our library strictly follow the accessibility standards, so all visually impaired people can read with different assistive technologies. Some 3.000 titles are available and most of them are in Vietnamese.

If you have any source of books that can be shared, please use this form to share with us.

Vietnamese visually impaired readers can use this request book form to send us the book information that they want to have in accessible formats. In order to avoid spammed submissions, you need to login to submit forms.

At the bottom, this page will show the most 50 recent book posts in the library.

You can also use the search options below to quickly filter the books you want.

If you need to remove a selected item from a filter box press the  Ctrl+Space keys.

Accessible books for visually impaired people
Book title Cover image Author Nhà xuất bản
Nghiên Cứu Tâm Lý Tập 1 NGUYỄN KHẮC VIỆN VĂN HÓA SÀI GÒN
Lí Luận Về Quản Lý PGS, TS Nguyễn Lộc Chưa rõ
Phát Triển Cộng Đồng NGUYỄN HỮU NHÂN Chưa rõ
Mĩ Học Về Cái Đẹp - Về Nghệ Thuật – Về Con Người LÂM VINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Văn Hóa Và Sự Phát Triển Tâm Lý TS. HUỲNH VĂN SƠN Đại học Sư phạm TP.HCM
Giáo Dục Môi Trường Lê Huy Bá - Phạm Xuân Hậu GIÁO DỤC VIỆT NAM
Giáo Dục Học Phổ Thông TRẦN THỊ HƯƠNG (Chủ biên) - VÕ THỊ BÍCH HẠNH - HỒ VĂN LIÊN - VŨ THỊ SAI - VÕ THỊ HỒNG TRƯỚC Đại học Sư phạm TP.HCM
Các Thực Nghiệm Trong Tâm Lý Học Xã Hội PGS.TS. TRẦN THỊ MINH ĐỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc Tony Buzan LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
Học Thông Qua Thực Hành Chưa rõ Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung Ương 3
Khác Biệt Hay Là Chết JACK TROUT & STEVE RIVKIN NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Chưa rõ THỐNG KÊ
Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Chưa rõ THỐNG KÊ HÀ NỘI
Các Triều Đại Việt Nam QUỲNH CƯ - ĐỖ ĐỨC HÙNG Văn Hóa Thông Tin
Bách Khoa Tri Thức Thiếu Niên Thám Hiểm Vũ Trụ Nguyễn Duy Chính - Trương Ngọc Quỳnh LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
Diamonds Are Forever Ian Fleming Macmillan
Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh Chưa rõ Chưa rõ
Truyện Ngắn Hay Và Đạt Giải Tạp Chí Quân Đội Năm 2001 và 2002 Chưa rõ VĂN HỌC
Truyện Ngắn Hay 2008 Nhiều tác giả VĂN HỌC
Tình Nghĩa Thầy Trò Nhiều tác giả VĂN HỌC